Научната програма за Конференцията е публикувана

25 научни доклада и 33 постера ще бъдат представени на Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Виж Научната програма тук*

Откриването на Конференцията ще се състои на 19 април (четвъртък) от 10:00 ч. в 130-та аудитория на Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Участниците с научни доклади, трябва да изпратят окончателните си презентации до 23:59 ч. на 11.04 на pharmconference.bg@gmail.com

Участниците с постери, трябва да ги представят на 19 април от 8:30 ч. до 15:00 ч. на регистрационните бюра пред 130 аудитория във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

*Организаторите не носят отговорност за промени в научната програма, които биха могли да възникнат поради непредвидени обстоятелства. Организаторите запазват правото си да променят мястото, часа или отпадането на тема или събитие.