Патронажи

Конференцията се провежда под патронажа на Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

проф. дфн Анастас Герджиков


Конференцията се провежда под патронажа на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата

доц. Асена Стоименова, дф


Конференцията се провежда под патронажа на Председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз

проф. Илко Гетов, дф


Домакин на събитието е Деканът на Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

акад. проф. дфзн. Петър Кралчевски